6ο Χλμ. Λαρίσης - Φαρσάλων

Παθολογική Κλινική

Η Παθολογική Κλινική της Σύγχρονης Πολυκλινικής λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με σκοπό την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγισή του ασθενή.

Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο αυτό  η Παθολογική Κλινική υποστηρίζεται από:

 • Κορυφαίους εξειδικευμένους ιατρούς με πολυετή εμπειρία, σημαντικό επιστημονικό έργο στον Τομέα της Ογκολογίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και με ενεργή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα.

 • Εξειδικευμένους νοσηλευτές, με βαθιά γνώση των πολύπλευρων κλινικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των ασθενών.

 • Ιατρείου πόνου με αποστολή τον έλεγχο του πόνου και άλλων συμπτωμάτων, η παρέμβαση στα συγκεκριμένα σημεία που εμφανίζεται ο πόνος και η αδρανοποίησή του, καθώς και η νοσηλεία κατά τα τελικά στάδια.

 • Αγγειοχειρουργική κάλυψη των αναγκών των ασθενών ιδίως των ογκολογικών και νεφρολογικών ασθενών και εμπειρία για κάθε αγγειακή προσπέλαση (μοσχεύματα, fistula, port, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες).

 • Ψυχολογική υποστήριξη των χρονίως πασχόντων ασθενών.

Η Παθολογική Κλινική ασχολείται με :
 • Την διάγνωση και θεραπεία όλων των περιστατικών που εμπίπτουν στο φάσμα της εσωτερικής παθολογίας τόσο ως νοσηλευόμενοι ασθενείς όσο και σε εξωτερική βάση.
 • Σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων η κλινική καλύπτει περιστατικά όλου του φάσματος των παθήσεων της παθολογίας.

 • Διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των παθολογικών νοσημάτων.

 • Πρόληψις των παθολογικών παθήσεων και εφαρμογή προληπτικής ιατρικής και προσυμπτωματικού ελέγχου.

 • Η κλινική διαθέτει σύγχρονο και άρτιο ογκολογικό τμήμα χημειοθεραπειών.

 • Υποστηρίζεται απο σύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο.

 • Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών.

Όσο αφορά την οργανωτική λειτουργία της παθολογικης κλινικής προσφέρει :

 • Πρωινή ενημέρωση επί των περιστατικών των νοσηλευομένων ασθενών.

 • Λεπτομερειακή καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς και των ευρημάτων της κλινική εξέτασης.

  - Ανάλυση των προβλημάτων κατά συστήματα.

  - Ερμηνεία των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων και αξιολόγησή τους.

  - Συμπέρασμα και πιθανή διάγνωση.

  - Επιλογή θεραπείας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

 • Καθημερινή παρακολούθηση και σχολαστική εξέταση των ασθενών καθώς και επαναξιολόγηση της πορείας της νόσου των, με ανάλογη καταγραφή των δεδομένων και αλλαγή ή προσθήκη θεραπευτικών μεθόδων.

 • Καθημερινή ενημέρωση των συγγενών των ασθενών.

 • Λεπτομερές και διεξοδικό ενημερωτικό σημείωμα δίδεται στον ασθενή κατά την έξοδό του δακτυλογραφημένο το οποίον περιλαμβάνει:

  - Αναλυτική πορεία της νόσου του ασθενούς.

  - Αναλυτική περιγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων.

  - Θεραπευτική αγωγή που εφαρμόσθηκε κατά τη νοσηλεία του και θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει εξωνοσοκομειακά και για πόσο χρονικό διάστημα.

  - Διαιτολόγιο, ανάλογα με τη νόσο.

  - Δακτυλογραφημένη συνταγή με σχεδιάγραμμα  ημερήσιου προγράμματος λήψεως φαρμάκων.

  - Οδηγίες για επανέλεγχο και επανεξέταση.